torsdag 24 januari 2008

Andra samtidskonst arter

"Eftersom begreppet samtidskonst är ett oprecist begrepp innehåller det en stor mängd uttryck. Måleri, teckning, fotografi och skulptur är tekniker som självklart används inom ramen för samtidskonsten. Dock finns det ett antal uttryck och konstnärliga fält som mer än andra kan förknippas med samtidskonst."
Interaktiv konst, Jordkonst, Kitsch, Ljudkonst, Participatory art, Performancekonst, Relationell estetik, Videokonst, Aktionskonst, ASCII- konst, Body art.

Inga kommentarer: