torsdag 24 januari 2008

Samtidskonst

Begreppet samtidskonst refererar antingen till konst som görs i vår samtid, eller utvidgat, konst från sent 1960-tal till och med 2000-talets konst. Samtidskonst kan också vara synonym med postmodern konst eller konst som medvetet befinner sig utanför eller motsätter sig modernismens grunder. Men eftersom termen postmodernism kan referera till en historisk epok och ett specifikt förhållningssätt till konst och skapande, och eftersom många konstnärer även idag fortsätter att skapa konst utifrån ett modernistiskt ramverk och nutida konstverk därför inte alltid uppvisar eller avhandlar typiskt postmodernistiska idéer, används ofta begreppet samtida konst på grund av ordets inkluderande karaktär.

Konsten har sedan slutet av 1960-talet blivit mer internationell. I skuggan av allt mer vidgade begrepp har det gränsöverskridande och personliga, somliga skulle säga privata, fått mer utrymme och ismerna har fått träda i bakgrunden. Skönhet har åter blivit rumsrent och ny teknik, nya medier och delvis nya kontext har gjort att konsten på flera vis har närmat sig resten av samhället.


Inga kommentarer: