torsdag 24 januari 2008

Jordkonst

Jordkonst (Earth Art) var en konströrelse från slutet av 1960- talet och början av 1970-talet. Verken utgjorde resultatet av ett intresse för naturliga förlopp, ofta i monumental skala och framställda med hjälp av sådan utrustning som användes för att flytta jord. Känd är Robert Smithsons Spiral Jetty (1970), en "spiralfontän" av stenblock, 457 m. lång, i Great Salt Lake, Utah, USA.
Verken handlade om "platser och icke-platser" och geologi och presenterades ofta i form av fotografier (vanligtvis tagna från luften p.g.a. verkens storlek) ibland sammanställda med högar av utvalt material från platsen för konstverket.

Robert Smithson, född 2 januari 1938 i Passaic, New Yersey, USA, död 20 juli 1973 i Amarillo, Texas (flygolycka), amerikansk konstnär inom minimalism och earth art.

Smithson arbetade ursprungligen som skulptör i minimalistisk stil men utvecklade senare begreppet "sites and nonsites" (ung. "platser och icke-platser"), som starkt påverkade utvecklingen av "site sculpture" ("platsskulptur") -konst som utförts på speciellt angivna platser utomhus.

Smithsons två främsta jordkonstprojekt var Spiral Jetty (1970), en ler- och stenspiral i Great Salt Lake och Broken Circle/Spiral Hill (1971).


Spiral Jetty, April 1970
Rozel Point, Great Salt Lake, Utah
Mud, precipitated salt crystals, rocks, water coil 1500 feet long and 15 feet wide

Yucatan Mirror Displacements (1- 9) 1969

http://www.robertsmithson.com/

Inga kommentarer: